Like a celestial blanket the Milky Way forms an arc high above the antennas of the Atacama Large Millimeter/submilimeter Array.  Credit: A. Duro/ESO

 

Convocatòria Seminari «Mil anys de representació del cel»
Museu Nacional d’Art de Catalunya

DIES: 20 i 21 D’OCTUBRE
PLACES LIMITADES/ INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

L’home sempre ha tingut una atracció i fascinació pel Cosmos. En contemplar aquest bany estel·lar l’home s’ha vist immers en un gran viatge de preguntes sobre l’univers.

Com es va originar i quina és la seva evolució són preguntes que s’han donat en totes les cultures i les seves respostes han anat canviant, a mesura que el coneixement ha anat avançant i que factors religiosos i polítics s’han ajustat més a la realitat científica.

Els artistes han adreçat els seus ulls a la volta del cel per desxifrar i interpretar la realitat més llunyana, creant a partir d’aquí noves tipologies per definir els planetes i les galàxies.

A través de la visió d’artistes, científics, astrònoms, investigadors i del fons de les obres d’art del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), viatjarem per a interrogar-nos sobre una de les grans experiències de la humanitat, l’observació de la volta celeste.

 

 En aquest viatge recorrerem de manera pluridisciplinària, a través dels testimoniatges de les obres d’art del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) el límit que hem estat capaços d’observar i plasmar, i com han anat canviant els conceptes de la nostra representació iconogràfica des de l’art Romànic fins als nostres dies, tenint com a referents l’Atles Català d’Abraham Cresques i les Constel·lacions de Joan Miró.

Observació nocturna de l’univers
Utilitzarem un sistema per a reconèixer els planetes, algunes de les estrelles més rellevants, igual que algunes constel·lacions de manera característica a partir de la memòria visual i d’algunes regles senzilles. Per a partir d’aquí reflexionar sobre la seva influència i repercussió en la navegació, l’art i la ciència.

Revisarem el Mapa de la contaminació lumínica, les mesures de prevenció, la normativa reguladora i altres informacions relacionades d’interès.
Activitat amb: telescopis, càmeres de fotografia i vídeo, dibuix, pintura.

ACTIVITATS BASADES EN
Conferències, taules rodones, debats, observació nocturna de l’univers i visita als fons del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

INSCRIPCIONS
El termini d’inscripció acaba el 30 de setembre. (No s’acceptaran inscripcions fora d’aquest termini).
Per a fer la inscripció cal enviar un correu a: verticesplataforma@gmail.com
Amb:
– Nom complet i dades de contacte
– Pàgina web (si hi ha)
– CV resumit (extensió màxima de 1000 paraules)
– Carta motivació (extensió màxima de 500 paraules)

Si vols proposar una ponència de 20 minuts:
– Resum de la ponència amb una extensió màxima de 500 paraules.
– Les ponències seleccionades hauran de presentar un document desenvolupat entre 2.500 i 4.500 paraules.

PLACES LIMITADES/ INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
DIES: 20 I 21 D’OCTUBRE 2020
LLOC: Museu Nacional d’Art de Catalunya
Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n, 08038 Barcelona

.

CAST
Convocatoria Seminario «Mil años de representación del cielo»
Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC)

DÍAS: 20 Y 21 DE OCTUBRE
PLAZAS LIMITADAS/ INSCRIPCIÓN GRATUITA
El hombre  siempre ha tenido una atracción y fascinación por el Cosmos. Al contemplar este baño estelar el hombre se ha visto inmerso en un gran viaje de preguntas sobre el universo.

Cómo se originó y cómo fue su evolución son preguntas que se han dado en todas las culturas y sus respuestas han ido cambiando, a medida que el conocimiento ha ido avanzando y que factores religiosos y políticos se han ajustado más a la realidad científica.

Los artistas han dirigido sus ojos al universo para descifrar e interpretar la realidad más lejana, creando a partir de aquí nuevas tipologías para definir los planetas y las galaxias.

A través de la visión de artistas, científicos, astrónomos, investigadores y del fondo de las obras de arte del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), viajaremos para interrogarnos sobre una de las grandes experiencias de la humanidad, la observación de la bóveda celeste.

En este viaje recorreremos de manera pluridisciplinar, a través de los testimonios de las obras de arte del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) el límite que hemos estado capaces de observar y plasmar, y como han ido cambiando los conceptos de nuestra representación iconográfica desde el arte Románico hasta nuestros días, teniendo como referentes el Atlas Catalán de Abraham Cresques y las Constelaciones de Joan Miró.

Observación nocturna del universo
Utilizaremos un sistema para reconocer los planetas, algunas de las estrellas más relevantes, igual que algunas constelaciones de manera característica a partir de la memoria visual y de algunas reglas sencillas. Para partir de aquí reflexionar sobre su influencia y repercusión en la navegación, el arte y la ciencia.

Revisaremos el Mapa de la contaminación lumínica, las medidas de prevención, la normativa reguladora y otras informaciones relacionadas de interés.
Actividad con: telescopios, cámaras de fotografía y video, dibujo, pintura.

ACTIVIDADES BASADAS EN
Conferencias, mesas redondas, debates, observación nocturna del universo y visita a los fondos del Museo Nacional de Arte de Cataluña.

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción acaba el 30 de septiembre. (No se aceptarán inscripciones fuera de este plazo).
Para hacer la inscripción hay que enviar un correo a: verticesplataforma@gmail.com
Con:
– Nombre completo y datos de contacto
– Página web (si hay)
– CV resumido (extensión máxima de 500 palabras)
– Carta motivación (extensión máxima de 500 palabras)

Si quieres proponer una ponencia de 20 minutos:
– Resumen de la ponencia con una extensión máxima de 500 palabras.
– Las ponencias seleccionadas tendrán que presentar un documento desarrollado entre 2.500 y 4.500 palabras.

PLAZAS LIMITADAS/ INSCRIPCIÓN GRATUITA
DÍAS: 20 Y 21 De OCTUBRE 2020
LUGAR: Museo Nacional de Arte de Cataluña
Palacio Nacional, Parque de Montjuic, s/n, 08038 Barcelona