Like a celestial blanket the Milky Way forms an arc high above the antennas of the Atacama Large Millimeter/submilimeter Array.  Credit: A. Duro/ESO

 

Convocatòria Seminari Internacional Art i Ciència
«
Mil anys de cels»
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

DIES: 20 i 21 D’OCTUBRE
PLACES LIMITADES/ INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

Amb aquest seminari volem explorar la fascinació que, des de l’antiguitat, l’home ha sentit per l’Univers. Preguntes sobre el seu origen, la seva forma, la seva evolució, s’han donat en totes les cultures i les respostes han anat canviant a mesura que el coneixement ha anat avançant, i que factors religiosos i polítics s’han ajustat més a la realitat científica.

D’altra banda, els artistes han adreçat els seus ulls a la volta del cel per desxifrar i interpretar la realitat més llunyana, creant noves tipologies per definir els planetes i les galàxies.

A través de la visió d’artistes, científics, astrònoms, investigadors i de les obres d’art del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), viatjarem per a interrogar-nos sobre una de les grans experiències de la humanitat, l’observació de la volta celeste.

Comptarem amb conferències, debats, accions i performances de:
Agustí Martín (Degà de la Facultat Nàutica de Barcelona), Dr.Jordi Corbera Cap de l’Area del Centre de Suport al PCOT, Carles Duarte i Montserrat (Poeta), Daniel Berdala i Estruch (Artista plàstic), Dr. Antonio Hales (Astrònom i físic. ALMA), Daniel Gasol (Artista), Dra. Jo Milne (EINA Centre Universitari de Disseny i Art, adscrit a la UAB),  Dra. Mapi Rivera (Universitat de Barcelona), Dr. Josep Montserrat (Degà Facultat de Filosofia Universitat de Barcelona), Dr. Joan Martin i Mallofré (Capità de la Marina Mercant i Doctor en Marina Civil), Dr. Jaume Fortuny (Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona), Igor Binsbergen (Músic) i Membres de Plataforma Vértices: Dr. Miquel Planas (Catedràtic, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona), María Paz Montecinos (Dinamitzadora Cultural), Santi Maeso (Filosofo, investigador).

INSCRIPCIONS
El termini d’inscripció acaba el 12 d’octubre.
Per a fer la inscripció cal enviar un correu a: verticesplataforma@gmail.com
Amb:
– Nom complet i dades de contacte
– Carta motivació (extensió màxima de 250 paraules)

Si vols proposar una ponència de 20 minuts:
– Abstract (extensió màxima de 250 paraules)

PLACES LIMITADES/ INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
20 I 21 D’OCTUBRE 2020
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n, 08038 Barcelona

Nota: El seminari comptarà amb les mesures de seguretat, aforament i higiene, segons la normativa i llei vigent, preses davant la pandèmia de la COVID-19.

Programació

Dimarts 20 d’octubre 10:00 a 19:00 h

Acreditació / Presentació «Mil anys de cels»

 • Conferència: “La nau medieval atlàntica adaptada a la navegació mediterrània, la coca de mataró” Dr. Agustí Martin i Mallofré (Degà de la Facultat Nàutica de Barcelona).
 • Conferència:” Art i ciència en la cartografia dels cresques”.  Dr. Joan Martin i Mallofré (Capità de la Marina Mercant i Doctor en Marina Civil).

11:50 Pausa

 • «Revolució copernicana i descentrament de l’univers». Dr. Josep Montserrat (Degà Facultat de Filosofia Universitat de Barcelona).
 • Contaminació lumínica: Anàlisi de la luminància i natura de la llum amb dades d’observació de la Terra. Dr.Jordi Corbera Cap de l’Area del Centre de Suport al PCOT.
 • “Geofonias”: Dr. Josep Cerdà (Director Master Art Sonor, Universitat de Barcelona).
 • Performance: Daniel Berdala i Estruch (Artista plàstic) i Carles Duarte i Montserrat (Poeta).

14 h Dinar

 • «Les constel·lacions de Miró» Dr. Jaume Fortuny (Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona).
 • «Cartografias cosmològicas» Dra. Jo Milne (EINA, Centre Universitari de Disseny i Art, adscrit a la UAB).
 • “Sonidos de ALMA” és iniciativa que busca interpretar i descodificar les freqüències de l’Univers transformant-les en sons. A través de les ones captades per Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) Dr. Antonio Hales (Astrònom i físic. ALMA).
 • «Interpretacions de microsons de l’Univers» Igor Binsbergen (Músic).
 • “Eufonías” Dra. Mapi Rivera (Artista, Universitat de Barcelona).

Conclusions finals


Dimecres 21 d’octubre 11h a 13:30 h

 • Un viatge pels mil anys de la col·lecció del MNAC.  Dra. Natalia Esquinas (Dra. en Història de l’Art)
 • Acció: “Cosmologia de ficció: Representacions pictòriques de l’estat”. Daniel Gasol (Artista)

CAST
Convocatoria Seminario Internacional de Arte y Ciencia
«Mil años de  cielos»
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

DÍAS: 20 Y 21 DE OCTUBRE
PLAZAS LIMITADAS/ INSCRIPCIÓN GRATUITA

Con este seminario queremos explorar la fascinación que, desde la antigüedad, el hombre ha sentido por el Universo. Preguntas sobre su origen, su forma, su evolución, se han dado en todas las culturas y las respuestas han ido cambiando a medida que el conocimiento ha ido avanzando, y qué factores religiosos y políticos se han ajustado más a la realidad científica.

Por otra parte, los artistas han dirigido sus ojos al Universo para descifrar e interpretar la realidad más lejana, creando a partir de aquí nuevas tipologías para definir los planetas y las galaxias.

A través de la visión de artistas, científicos, astrónomos, investigadores y la colección de obras de arte del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), viajaremos para interrogarnos sobre una de las grandes experiencias de la humanidad, la observación de la bóveda celeste.

Contaremos con conferencias, debates, acciones y performances a cargo de:
Agustí Martín (Decano de la Facultad Náutica de Barcelona), Dr.Jordi Corbera Jefe del Área del Centro de Apoyo al PCOT, Daniel Berdala y Estruch (Artista plástico), Carles Duarte i Montserrat (Poeta), Dr. Antonio Hales (Astrónomo y físico. ALMA), Dra. Jo Milne, (EINA Centro Universitario de Diseño y Arte, adscrito a la UAB), Dra. Mapi Rivera (Artista, Universidad de Barcelona), Daniel Gasol (Artista), Tono Carbajo (Artista), Dr. Josep Montserrat (Decano Facultad de Filosofía Universidad de Barcelona), Dr. Joan Martin i Mallofré (Capità de la Marina Mercant i Doctor en Marina Civil), Dr. Jaume Fortuny (Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona) y Miembros de Plataforma Vértices Dr. Miquel Planas (Catedrático, Facultad de Bellas artes, Universidad de Barcelona), María Paz Montecinos (Dinamizadora Cultural), Santi Maeso (Filósofo, investigador).

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción acaba el 12 de octubre.
Para hacer la inscripción hay que enviar un correo a: verticesplataforma@gmail.com
Con:
– Nombre completo y datos de contacto
– Carta motivación (extensión máxima de 250 palabras)

Si quieres proponer una ponencia de 20 minutos:
– Abstract (extensión máxima de 250 palabras)

PLAZAS LIMITADAS/ INSCRIPCIÓN GRATUITA
20 y 21 de octubre 2020
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Palacio Nacional, Parque de Montjuic, s/n, 08038 Barcelona

Nota: El seminario contará con las medidas de seguridad, aforo e higiene, según la normativa y ley vigente, tomadas ante la pandemia de la COVID-19.