Of Worsley, excelente navegante. Aqui haciendo mediciones con el sextante.
Durante la Expedición Imperial Transantártica, 1914-17, dirigida por Ernest Shackleton, 7 Febrero 1915. (Photo by Frank Hurley/Scott Polar Research Institute, University of Cambridge/Getty Images)

Seminari «En Tráns-ito, Entre l’expedició científica i la deriva artística»

12 I 13 DE JUNY
PLACES LIMITADES / INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

La Facultat de Nàutica de Barcelona compleix 250 Anys (1769-2019) i ho celebrarà amb diferents iniciatives. Una d’elles és la realització del Seminari «En Tráns-ito, Entre l’expedició científica i la deriva artística», que reuneix artistes i científics els dies 12-13 juny 2019, en el marc del V Centenari de la Primera Circumnavegació de la ruta endegada per Fernando de Magallanes. El Seminari s’inspira d’aquesta important fita per obrir un diàleg que va més enllà de l’àmbit històric, reprèn la tradició de les expedicions científiques del segle XIX en el que fa al seu caràcter pluridisciplinari proposant una exploració multidisciplinària des dels diferents àmbits del coneixement: artístic, ètic, científic i social. Al llarg del seminari, s’abordarà la noció de viatge com a metàfora a través de l’espai i del temps, en la seva capacitat d’esdevenir eix transformador, transmissor d’idees i de coneixement i instigador en la creació contemporània.
El seminari proposa generar un espai de reflexió i experimentació a l’entorn del trànsit i convida a la connexió entre Art i Ciència, posant de manifest, que lluny de tractar-se d’àmbits aliens, aquesta interrelació sempre ha estat present.

METODOLOGIA
Aquest Seminari s’estructura en dues sessions teòriques i pràctiques, per exposar les profundes implicacions que ha tingut «el viatge» en l’experiència humana; on el viatger, l’artista i el científic comparteixen l’observació i la intel·ligibilitat de la realitat des de diferents perspectives. És un intent de definir les noves i diferents característiques del viatger del segle XXI i els reptes a que s’enfronta, sent aquests els eixos centrals d’aquest seminari, per a l’intercanvi d’idees dels ponents, que aportaran la seva vivència i experiència personal i / o professional.

En la primera sessió es treballarà en la Facultat Nàutica de Barcelona. Els ponents convidats, es vinculen als «trànsits» des d’un ampli espectre professional: artistes, creadors, científics, historiadors, cosmògrafs, filòsofs i aquells diferents actors en els quals el coneixement i la recerca transcultural sigui part fonamental de la seva activitat.

En la segona sessió es realitzarà una navegació i exploració pel litoral Barceloní a bord del pailebot Santa Eulàlia. Per mitjà d’aquest recorregut marítim es propiciarà la vivència del viatge. Després d’aquesta experiència es visitaran diferents punts del Port de Barcelona, Cofradía de Pescadores i voltants com el barri de la Barceloneta. L’exploració mirant cap i des del mar.

Durant les sessions els diferents ponents proposaran temes per debatre al voltant de la idea del viatge / trànsit i la seva relació amb allò local, i amb el redescobriment experimental del territori més proper.

Al final de les dues jornades, s’avaluaran i s’exposaran en comú els resultats amb una jornada oberta al públic.

Dirigit a:
-A aquelles persones amb una ànsia de replantejar la idea del trànsit en un món globalitzat i en constant canvi, a través d’una mirada i actitud obertes.

-Artistes en general, investigadors, gestors culturals, científics, geògrafs, estudiants, i interessats en els nous processos de creació i investigació artística.

Convocatòria oberta i gratuïta per a 20 persones. A través de la convocatòria pública s’acceptaran tres propostes de ponències.

Els participants podran també aportar llibres, quaderns de bitàcola, fotografies, idees, cites i projectes, per a compartir amb els companys (hi haurà una taula de projectes).

OBJECTIUS
-Recuperar la tradició històrica del viatge com mètode de coneixement i col·laboració entre les arts i les ciències, per tal d’intercanviar formes de mirar i comprendre el territori català. A través d’una mirada contemporània, acompanyada d’eines científiques i de creació.
– Consolidar el treball col·lectiu transdiciplinar de creadors, científics i investigadors per potenciar la imatge del territori local i difondre internacionalment.
-Construir col·lectivament un context d’actuació que connecti art – ciència en els contextos de l’art contemporani que permetin generar noves propostes artístiques i d’investigació.
-Obrir nous canals de relació entre entitats.

Ponents (*):
Agustí Martín – Degà de la Facultat Nàutica de Barcelona
Neus Prats Costa – Institute for Research in Biomedicine – IRB Barcelona
Josep Monserrat Molas – Degà de la Facultat de Filosofia (UB) i President de la Societat catalana de Filosofia (IEC).
Raquel Piqué – Arqueòloga, Professora Universitat Autònoma de Barcelona
Nelson Aguilera – Antropòleg Universitat Autònoma de Barcelona
Edu Valderrey – Artista visual i professor del Departament d’Arts Visuals del Grau en Arts i Disseny de l’Escola Massana
Xavier Martínez – Canvi Climàtic – Meteoròleg Facultat Nàutica de Barcelona
Tono Carbajo – Artista visual i fotoactivista
Pablo Quercia – Artista Visual – Soci fundador Casa La Porfia, Estret de Magallanes.
Alumnes Facultat Nàutica de Barcelona – Astronomia, Planisferico
José Manuel Juarez – Cofradía de Pescadores de Barcelona
Daniel Gasol – Artista visual
Marco Noris – Artista visual
Miquel Planas – Catedràtic Belles Arts Universitat de Barcelona, Artista visual, Investigador Plataforma Vértices
Anna Recasens – Investigadora Plataforma Vértices, Artista visual
María Paz Montecinos – Dinamitzadora cultural, comissària independent, Investigadora Plataforma Vértices
Pamela Martínez – Artista visual, Investigadora Plataforma Vértices
Santi Maeso – Navegant, Investigador Plataforma Vértices

El seminari «En Tráns-ito, Entre l’expedició científica i la deriva artística» s’inclou dins d’un programa d’activitats internacionals de Plataforma Vértices, enfocades en l’observació i intervenció del territori Espanyol i Magallánic, considerant tant el paisatge com el seu entramat històric i social, i per tal d’obrir la reflexió des d’allò local a allò global mitjançant pràctiques artístiques i científiques per a una visualització d’aquests espais en l’àmbit internacional.

Plataforma Vértices, és un grup de recerca i acció creativa, resident a Barcelona amb un centre de recerca a la Regió de Magallanes Xile.
http://plataformavertices.com/

Tráns-ito: Transitar, transnacional, transgredir, transcendir, transferir, transformar…

INSCRIPCIONS
El termini d’inscripció acaba el 31 de maig. No s’acceptaran inscripcions fora d’aquest termini.
Per a fer la inscripció cal enviar un correu a: verticesplataforma@gmail.com
Amb:
– Nom complet i dades de contacte
– Pàgina web (si n’hi ha)
– CV resumit (extensió màxima d’1 pàgina)
– Carta motivació (extensió màxima de 1500 paraules)

Si vols proposar una ponència de 20 minutos
– Resum de la ponència amb una extensió màxima de 1000 paraules.
– Les ponències seleccionades hauran de presentar un document desenvolupat entre 2.500 i 4.500 paraules abans de la celebració del seminari.

PLACES LIMITADES / INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
DIES: 12 I 13 DE JUNY
HORES: DE 10H A 14H I 16H A19H

LLOC:
FACULTAT DE NÀUTICA (Pla de Palau, 18, 08003 Barcelona)
PAILEBOT SANTA EULÀLIA
PORT DE BARCELONA

DIA 13: Hi haura un dinar ofert per la CONFRARIA DE PESCADORS. Te un preu de 15 €
Qui vulgui assistir ho ha de fer constar a la inscripció.

ESPAÑOL

Seminario «En Tráns-ito, Entre la expedición científica y la deriva artística»

DÍAS: 12 Y 13 DE JUNIO
PLAZAS LIMITADAS/ INSCRIPCIÓN GRATUITA

La Facultad de Náutica de Barcelona cumple 250 Años (1769-2019) y lo celebrará con diferentes iniciativas. Una de ellas es la realización del Seminario «En Tráns-ito, Entre la expedición científica y la deriva artística», que reúne artistas y científicos los días 12-13 junio 2019, en el marco del V Centenario de la Primera Circunnavegación de la ruta iniciada por Fernando de Magallanes. El Seminario se inspira de ese importante hito para abrir un diálogo que va más allá del ámbito histórico, retoma la tradición de las expediciones científicas del siglo XIX en lo que respecta a su carácter pluridisciplinar proponiendo una exploración en los diferentes tipos de conocimientos: artístico, ético, político, científico y social. A lo largo del seminario, se abordará la noción de viaje como metáfora a través del espacio y del tiempo, en su capacidad de ser eje transformador, transmisor de ideas y de conocimiento e instigador en la creación contemporánea.
El seminario propone generar un espacio de reflexión y experimentación al entorno del tránsito e invita a la conexión entre Arte y Ciencia, poniendo de manifiesto, que lejos de tratarse de ámbitos ajenos, esta interrelación siempre ha estado presente.

METODOLOGÍA
Este Seminario se estructura en dos sesiones teóricas y prácticas, para exponer las profundas implicaciones que ha tenido «el viaje» en la experiencia humana; donde el viajero, el artista y el científico comparten la observación y la inteligibilidad de la realidad desde diferentes perspectivas. Es un intento de definir las nuevas y diferentes características del viajero del siglo XXI y los retos a que se enfrenta, siendo estos los ejes centrales de este seminario, para el intercambio de ideas de los ponentes, que aportarán su vivencia y experiencia personal y / o profesional.

En la primera sesión se trabajará en la Facultad Náutica de Barcelona. Los ponentes invitados, se vinculan a los «tránsitos» desde un amplio espectro profesional: artistas, creadores, científicos, historiadores, cosmógrafos, filósofos y aquellos diferentes actores en los cuales el conocimiento y la investigación transcultural sea parte fundamental de su actividad.

En la segunda sesión se realizará una navegación y exploración por el litoral Barcelonés a bordo del pailebot Santa Eulàlia. Por medio de este recorrido marítimo se propiciará la vivencia del viaje. Después de esta experiencia se visitarán diferentes puntos del Puerto de Barcelona, Cofradía de Pescadores y alrededores como el barrio de la Barceloneta. La exploración mirando hacia y desde el mar.

Durante las sesiones los diferentes ponentes propondrán temas para debatir alrededor de la idea del viaje / tránsito y su relación con lo local, y con el redescubrimiento experimental del territorio más próximo.

Al final de las dos jornadas, se evaluarán y se expondrán en común los resultados con una jornada abierta al público.

Dirigido a :
-A aquellas personas con ansias de replantear la idea del tránsito en un mundo globalizado y en constante cambio, a través de una mirada y actitud abiertas.

-Artistas en general, investigadores, gestores culturales, científicos, geógrafos, estudiantes, e interesados en los nuevos procesos de creación e investigación artística.

Convocatoria abierta y gratuita para 20 personas. A través de la convocatoria pública se aceptarán tres propuestas de ponencias.

Los participantes podrán también aportar libros, cuadernos de bitácora, fotografías, ideas, citas y proyectos, para compartir con los compañeros (habrá una tabla de proyectos).

OBJETIVOS
-Recuperar la tradición histórica del viaje como método de conocimiento y colaboración entre las artes y las ciencias, para intercambiar formas de mirar y comprender el territorio catalán. A través de una mirada contemporánea, acompañada de aspectos científicos y de creación.
– Consolidar el trabajo colectivo transdiciplinar de creadores, científicos e investigadores para potenciar la imagen del territorio local y difundirla internacionalmente.
-Construir colectivamente un contexto de actuación que conecte arte – ciencia en los contextos del arte contemporáneo que permitan generar nuevas propuestas artísticas y de investigación.
-Abrir nuevos canales de relación entre entidades.

Ponentes ():
Agustí Martín – Decano de la Facultad Náutica de Barcelona
Neus Prats Costa – Institute for Research in Biomedicine – IRB Barcelona
Josep Monserrat Molas – Decano de la Facultad de Filosofñia (UB) y Presidente de la Sociedad catalana de Filosofía (IEC).
Raquel Piqué – Arqueóloga, Profesora Universidad Autónoma de Barcelona
Nelson Aguilera – Arqueólogo y Antropólogo Universidad Autónoma de Barcelona
Edu Valderrey – Artista visual y profesor del Departamento de Artes Visuales del Grado en Artes y Diseño de la Escuela Massana
Xavier Martinez – Cambio Climático – Meteorólogo Facultad Náutica de Barcelona
Tono Carbajo – Artista visual y fotoactivista
Pablo Quercia – Artista Visual – Socio fundador Casa La Porfía, Estrecho de Magallanes.
Alumnos Facultad Náutica de Barcelona – Astronomía, Planisferico
José Manuel Juarez – Cofradía de Pescadoras de Barcelona
Daniel Gasol – Artista visual
Marco Noris – Artista visual
Miquel Planas – Catedrático Bellas artes Universitad de Barcelona, Artista visual, Investigador Plataforma Vértices
Anna Recasens – Investigadora Plataforma Vértices, Artista visual
María Paz Montecinos – Dinamizadora cultural, comisaria independiente, Investigadora Plataforma Vértices
Pamela Martinez – Artista visual, Investigadora Plataforma Vértices
Santi Maeso – Navegante, Investigador Plataforma Vértices

El seminario «En Tráns-ito, Entre la expedición científica y la deriva artística» se incluye dentro de un programa de actividades internacionales de Plataforma Vértices, enfocadas en la observación e intervención del territorio Español y Magallánico, considerando tanto el paisaje como su entramado histórico y social,  para abrir la reflexión desde lo local a lo global mediante prácticas artísticas y científicas para una visualización de estos espacios en el ámbito internacional.

Plataforma Vértices, es un grupo de investigación y acción creativa, residente en Barcelona con un centro de investigación en la Región de Magallanes Chile.

http://plataformavertices.com/

Tráns-ito: Transitar, transnacional, transgredir, transcender, transferir, transformar…

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción acaba el 31 de mayo. No se aceptarán inscripciones fuera de este plazo.
Para hacer la inscripción hay que enviar un correo a: verticesplataforma@gmail.com
Con:
– Nombre completo y datos de contacto
– Página web (si hay)
– CV resumido (extensión máxima de 1 página)
– Carta motivación (extensión máxima de 1500 palabras)

Si quieres proponer una ponencia de 20 minutos
– Resumen de la ponencia con una extensión máxima de 1000 palabras.
– Las ponencias seleccionadas tendrán que presentar un documento desarrollado entre 2.500 y 4.500 palabras antes de la celebración del seminario.

PLAZAS LIMITADAS/ INSCRIPCIÓN GRATUITA
DÍAS: 12 Y 13 DE JUNIO
HORAS: DE 10H A 14H Y 16H A19H

LUGAR:
FACULTAD DE NÁUTICA (Pla de Palau, 18, 08003 Barcelona)
PAILEBOT SANTA EULÀLIA
PORT DE BARCELONA

DÍA 13: habrá una comida ofrecida por la COFRADÍA DE PESCADORES. Tiene un precio de 15 €
Quién quiera asistir, lo tiene que hacer constar a la inscripción.