About Us

Vértices es una exploración de nuestro entorno. Está, conformada por un ecosistema de; artistas, científicos y docentes universitarios, que abordan el territorio como laboratorio de experimentación interdisciplinaria desarrollando investigaciones que rompen con la jerarquía de saberes, aprendiendo colectivamente.

Last projects
  • 20 de noviembre al 28 de febrero 2021
    Exposición «Estrecho de Magallanes: la frontera de agua»
    Museo Nacional de Antropología de Madrid

Plataforma Vértices a través de l’art i la ciència promou activitats al servei d’un interès de caràcter social, ja que creiem que la cultura afavoreix l’existència d’una ciutadania més lliure i capacitada per a incidir en el seu propi destí i en l’esdevenir de la societat a la qual pertany. De la mateixa forma, la promoció de la igualtat d’oportunitats entre diferents col·lectius en l’àmbit cultural és una manera de promoure la igualtat amb caràcter general.

Treballem amb diferents col·lectius, per visibilitzar i contribuir en millorar de situacions de persones en risc d’exclusió social i les seves relacions interpersonals.

 


Activitats:

Creiem en la cocreació i aprendre els uns dels altres, és per això que realitzem activitats intergeneracionals, de 18 a 100 anys.

Activitats en el marc de “Mil anys de cels”, MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA, novembre 2021.

En les nostres activitats destaquem el treball de la dona en un sector que durant segles ha estat masculinitzat com és la ciència, a través de “Dones amb ciència” un espai dins del projecte que neix amb l’objectiu de mostrar què fan i han fet les dones que s’han dedicat i dediquen a la ciència.

Jardí Botànic de Botànic de Barcelona. Octubre 2021.

 

Activitat amb col·lectiu de menors no tutelats