About Us

Vértices es una exploración de nuestro entorno. Está, conformada por un ecosistema de; artistas, científicos y docentes universitarios, que abordan el territorio como laboratorio de experimentación interdisciplinaria desarrollando investigaciones que rompen con la jerarquía de saberes, aprendiendo colectivamente.

Last projects
  • 20 de noviembre al 28 de febrero 2021
    Exposición «Estrecho de Magallanes: la frontera de agua»
    Museo Nacional de Antropología de Madrid

«MIL ANYS DE CELS»

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Jardí Botànic Històric de Barcelona, Parc Montjuïc i Collserola

Reflexions i laboratoris experimentals sobre art, naturalesa i societat
Octubre a desembre 2021

«Mil anys de cels» (Segona edició), va ser una trobada que va tenir com a objectiu de repensar des d’una visió humanista i científica de les arts, les cosmogonies universals que conformen la nostra mirada sobre el món, explorant la fascinació que, des de l’antiguitat, l’home ha sentit per l’Univers i el nostre entorn.
El camp d’exploracions de «Mil anys de cels» ho van conformar la convergència entre arts, ciències i societat, entre naturalesa, ciutat, pensament i acció col·lectiva.
Mil anys de cels, va fomentar l’intercanvi d’experiències al voltant de la «llum» com a matèria primera fonamental. Al llarg de la nostra història l’art i la ciència s’han nodrit de la llum com a font d’inspiració i exploració.
El projecte ha difós la labor científica i humanista a la ciutat donant suport a la difusió de projectes de recerca i d’obres que treballen de manera transversal diferents disciplines i àmbits culturals, amb la finalitat de potenciar la interdisciplinarietat entre artistes i científics que treballen o resideixen a Catalunya, desenvolupant estratègies d’enteniment sobre el nostre entorn i context actual.
Combinant diverses perspectives: artística, científica, històrica, social, filosòfica i ambiental entre altres, les obres d’art del Museu Nacional d’Art de Catalunya, la qual té mil anys de representació artística d’història de Catalunya i temes de recerca científica de diverses institucions de la ciutat, es van realitzar: visites guiades, ponències, debats, laboratoris i exploracions urbans.
Les activitats es van realitzar per persones de perfils diferents i es van centrar en el treball comunitari i la construcció del coneixement participatiu.